CHARM PROGRAMMA

FUTURE-PROOF VERKEERSMANAGEMENT

CHARM is het programma dat ons gaat helpen om in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven. Een slim ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg door weginspecteurs en officieren van dienst. In 2018 gaat de verkeerscentrale in Zuid-Nederland als eerste over op het nieuwe platform. Hierna volgen de andere verkeerscentrales.  Voor meer informatie ga naar de site van het CHARM Programma.

CHARM PCP

ONTWIKKELING INNOVATIEVE FUNCTIES

Rijkswaterstaat en Highways England willen met innovatieve functies het verkeersmanagement aanzienlijk verbeteren. Deze functies levert de markt nog niet en zijn daarom ontwikkeld in het project CHARM PCP (Pre-Commercial Procurement).

 

Nieuwe prototypen

Sommige specifieke functies, die verkeersmanagement aanzienlijk verbeteren, zijn nog niet beschikbaar op de markt. ATMS DYNAC is uitbreidbaar met innovatieve functies. Als onderdeel van het CHARM programma is een pre-commercial procurement (PCP) project om deze innovatieve functies te ontwikkelen. Het CHARM PCP project (2012-2017) daagde de markt uit om  verkeersmanagement functies te ontwikkelen voor: 1. Geavanceerd netwerkmanagement, 2. Incidenten detecteren en voorspellen en 3. In-car systemen. Inmiddels zijn er zes prototypen gereed en werken bewezen met het nieuwe verkeersmanagement platform ATMS DYNAC.  Een proces in 3 fasen, dat eindigde in september 2017.

 

Vervolg uitvoering prototypen

Alle opgeleverde prototypen komen in een bepaalde vorm en volgorde terug in het Uitvoeringsplan Wegverkeersmanagement van Rijkswaterstaat en zijn belangrijke bouwstenen in trajecten als Probe Vehicle Data, Floating Car Data en Talking Traffic. Meer informatie over een vervolg op CHARM PCP volgt eind 2018.

Projectpartners en aannemers

De CHARM PCP projectpartners zijn Rijkswaterstaat, Highways England, Vlaamse Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Innovate UK. De aannemers van de zes prototypen zijn Mott MacDonald Limites, PSI Mines & Roads GmbH, Fileradar B.V., Goudappel Coffeng, Beijer Automotive B.V. en Cubic Transportation Systems (ITMS) Limited.

Lot 1
GEAVANCEERD NETWERKMANAGEMENT

PSI Mines & Roads GmbH gebruikt haar logistieke kennis en ervaring uit de mijnbouw in de module Qualicision®. Dit zelflerend beslissings-ondersteuningssysteem helpt, gebaseerd op actuele verkeersinformatie, wegverkeersleiders te kiezen voor de op dat moment meest geschikte verkeerskundige dienst naar de weggebruiker. Voor veiliger en milieuvriendelijker verkeer.

Korte video PSI, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Lot 1
GEAVANCEERD NETWERKMANAGEMENT

De Distributed Network Manager helpt voertuigen optimaal door het netwerk te loodsen. Deze module van Mott McDonald Ltd, samen met Fileradar B.V., combineert algoritmen, verkeersmodellen en een regelmodel. De module geeft automobilisten advies voor het gehele wegennetwerk via in-car systemen. Met als opbrengst minder reistijd en vermijding van onveilige situaties voor automobilisten en minder uitlaatgassen.

Korte video Mott McDonald, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Lot 2
INCIDENTEN DETECTEREN EN VOORSPELLEN

Fileradar B.V. ontwikkelt de module ADAPT: Advanced Data Patrolling, in samenwerking met Be-Mobile. Deze biedt actuele en optimale informatie over te verwachten verkeerssituaties en omstandigheden. En helpt verkeersleiders op het gehele netwerk eenvoudiger de weg te monitoren, prioriteiten te stellen en op incidenten te anticiperen. Het systeem combineert diverse databronnen, zoals floating car data, camera’s, regenradar, Twitter, Apps en informatie van hulpdiensten.

Korte video Fileradar, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Korte video Fileradar, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld

Lot 2
INCIDENTEN DETECTEREN EN VOORSPELLEN

Goudappel Coffeng bouwt, samen met Mott McDonald, aan detectie en een voorspellend systeem voor allerlei soorten incidenten. Het systeem werkt met lerende algoritmen en combineert data uit lussen in de weg en gegevens vanuit rijdende auto’s. Het voorspelt en detecteert opstoppingen, stremmingen, incidenten en stilgevallen voertuigen. Om de werking van de module te valideren worden ‘incident logging’ data uit verkeerscentrales gebruikt. Dit samen leidt tot minder afhankelijkheid van detectiesystemen in de weg.

Korte impressie Goudappel Coffeng, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Korte video Goudappel Coffeng, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld

Lot 3
IN-CAR SYSTEMEN

Beijer Automotive B.V. ontwikkelt een in-car systeem voor autonoom verkeersmanagement. De CAN bus leest actuele voertuiginformatie uit (gebruik rem, verlichting, ruitenwissers). Via WiFi-P technologie communiceert ‘voertuig naar voertuig’ en ‘voertuig naar infrastructuur’. Weggebruikers ontvangen actuele informatie en advies op maat, van het systeem en gericht van verkeersmanagers.

Korte video Beijer Automotive, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Korte video Beijer Automotive, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld

Lot 3
IN-CAR SYSTEMEN

De module van Cubic Transportation Systems (ITMS) Ltd levert een combinatie van in-car apparatuur en een smartphone App. De verkeerscentrale kan gegevens uit voertuigen ontvangen. Informatie die eerst wordt geclassificeerd en geaggregeerd. De centrale kan ook informatie op maat aanbieden aan weggebruikers op of nabij een bepaalde locatie.

Impressie Cubic Transportation Systems, eind fase 3 (juni 2016), niet NL-ondertiteld

Korte video Cubic Transportation Systems, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld